Cercul fără sfârşit...

O călătorie în lumea cărţilor

                                  Cititorul anului 

CONCURS PENTRU CITITORI

                          

Regulamentul concursului

Concursul se desfăşoară în paralel, pentru liceu (Zburătorii) şi gimnaziu (Temerarii).

Se va acorda titlul Cititorul lunii, pentru fiecare categorie, şi se va desemna o dată pe semestru clasa cu cei mai mulţi cititori „dependenţi” de lectură.

Câştigătorii vor fi desemnaţi pe baza postărilor, ţinând cont de următoarele criterii:

-         calitatea recenziilor

            ·        corectitudinea şi eleganţa exprimării (folosiţi limbaj literar şi, pe cât posibil, diacritice)

            ·        originalitatea opiniilor exprimate (nu copiaţi recenziile de pe coperta IV). Orice încercare de fraudă va duce la descalificare.

            ·        conţinutul (vezi Sugestii pentru o recenzie de succes – recenzia trebuie să se refere la cel puţin două aspecte dintre cele cinci sugerate)

            ·        respectarea limitei de spaţiu (minim 700 de caractere, maxim 2500 de caractere – verificaţi cu Tools, Word Count)

-         punctaj obţinut astfel:

            ·        10 puncte pentru o recenzie completa

            ·        5 puncte pentru completări sau opinii argumentate

Sugestii pentru o recenzie de succes

În primul rând, fii original! Foloseşte ocazia să scrii ce simţi şi ce crezi despre cărţi! Recenzia trebuie să aibă substanţă dar să surprindă şi ce ai simţit şi ce ai gândit când ai citit, sau după ce ai terminat de citit.

1. Prezenţa unor elemente de rezumat    - Nu prezenta toată acţiunea şi mai ales nu spune cum se termină cartea! Unii citesc doar pentru că sunt curioşi cum evoluează acţiunea, aşa că nu le zădărnici dorinţa de a citi! Prezintă doar câteva aspecte ale acţiunii, care crezi că vor stârni curiozitatea viitorilor cititori!

 2. Referinţe cu privire la personaje  -  exprimă opinii despre semnificaţiile unor personaje, argumentând succint!                - acordă atenţie şi personajelor secundare!

 3. Referinţe cu privire la atmosfera cărţii, elementele care conturează epoca   -  Încearcă să stârneşti interesul pentru descrieri, adevărate maşini ale timpului, cu ajutorul cărora cititorul poate vizita epoci şi locuri fascinante!

 4. Referinţe cu privire la scriitură -  remarcă elemente de stil şi modalităţi aparte de construcţie a subiectului, a personajelor şi a atmosferei

 5. Idei şi teorii provocatoare (pentru cărţile non-ficţionale)

 6. Referinţe critice   -  Fii succint şi eficient! Citează sintagme, nu enunţuri întregi!

ATENŢIE Cuvinte precum „interesant”, „super”, „foarte frumos” nu au nicio valoare, dacă nu le susţii cu argumente. Opiniile care se rezumă la aceste cuvinte, fără susţinere, nu vor fi puctate.

Recent Videos

2052 views - 6 comments